BeDigital logo veliki brez napisa

Izračun procentov

Računanje procentov na različne načine. Preberite stavek in hitro ugotovite kateri izmed ponujenih izračunov potrebujete. Ko vpišete prvi dve številki, dobite rezultat v tretjem oknu.
Koliko je %
od ?
Rezultat je
je koliko % od
?
Rezultat je %
je
% od koliko?
Rezultat je
Povečaj
za %.
Rezultat je
Zmanjšaj
za %.
Rezultat je

Kako nam izračun procentov pomaga v vsakdanjem življenju

Seštevanje in odštevanje odstotkov so matematične spretnosti, ki so ključne za številne priložnosti v vsakdanjem življenju. Razumevanje odstotkov je ključnega pomena pri nakupih, izračunu popustov, izračunu obresti, davkov in mnogih drugih finančnih operacijah. Odstotek je razmerje med delom in celoto, izraženo v stotinah. Izraz "odstotek" izvira iz latinščine, "per centum", kar pomeni "na sto". To je morda najpreprostejši način razmišljanja o odstotkih - ko govorimo o odstotkih, govorimo o delih od sto. 

Primer: Če bi radi izračunali, koliko je 25% od 80, bi začeli s pretvorbo odstotka v decimalno število (25% = 0,25) in nato to decimalno število pomnožili s 80:

0,25 x 80 = 20 

Torej je 25% od 80 enako 20.

Odstotki se uporabljajo na številnih področjih vsakodnevnega življenja. V vsakem primeru so odstotki pogosto uporabljeni za izračunavanje deleža ali spremembe. Na primer, v trgovini je cena izdelka lahko znižana za določen odstotek, v znanosti pa se lahko uporabljajo odstotki na primer, da se pokaže, koliko časa se je učinkovitost zdravljenja povečala po uporabi novega zdravila.

Pogosto se pojavljajo tudi primeri, ko imamo del in želimo izračunati odstotek. Na primer, če bi radi izračunali, koliko odstotkov predstavlja 12 od 40, bi začeli s pretvorbo razmerja v decimalno število (12/40 = 0,3) in nato to decimalno število pomnožili s 100, da bi dobili odstotek:

0,3 x 100 = 30

Torej 12 od 40 predstavlja 30% celote.

Poleg osnovnih matematičnih operacij lahko odstotke uporabljamo tudi za primerjavo vrednosti. Na primer, če imamo dve vrednosti, lahko izračunamo razliko med njima kot odstotek ene od vrednosti.

Če bi radi primerjali ceno izdelka v dveh različnih trgovinah, bi lahko izračunali, koliko je cena v drugi trgovini višja ali nižja v odstotkih glede na ceno v prvi trgovini. Če je cena v prvi trgovini 50 evrov in cena v drugi trgovini 60 evrov, bi lahko izračunali razliko kot odstotek prve cene:

((60 - 50) / 50) x 100 = 20%

Torej je cena v drugi trgovini za 20% višja kot v prvi trgovini.

Odstotki so lahko tudi koristni pri izračunavanju obresti. Na primer, če vložimo denar v banko in dobimo obresti, lahko izračunamo, koliko obresti bomo prejeli v določenem obdobju, če poznamo obrestno mero.

Če vložimo 1000 evrov v banko s 5% letno obrestno mero, bi lahko izračunali, koliko bomo prejeli obresti v enem letu:

1000 x 0,05 = 50

Torej bomo prejeli 50 evrov obresti v enem letu.

Poleg tega so odstotki pomembni tudi v finančni analizi. Na primer, če analiziramo finančne izkaze podjetja, lahko uporabimo odstotke za primerjavo vrednosti in ugotavljanje trendov.

Na primer, če bi radi ugotovili, kako se je prodaja podjetja spremenila v zadnjih treh letih, bi lahko uporabili odstotke, da bi izračunali spremembo prodaje v vsakem letu.

Če je bila prodaja podjetja v letu 11.000.000 evrov, v letu 21.200.000 evrov in v letu 31.500.000 evrov, bi lahko izračunali spremembe kot odstotke.
Sprememba prodaje med letom 1 in letom 2: ((1.200.000 - 1.000.000) / 1.000.000) x 100 = 20%
Sprememba prodaje med letom 2 in letom 3: ((1.500.000 - 1.200.000) / 1.200.000) x 100 = 25%
Izračunane odstotke lahko nato uporabimo za primerjavo sprememb in ugotavljanje trendov. V tem primeru lahko ugotovimo, da je prodaja podjetja naraščala v zadnjih treh letih.

Odstotki so lahko koristni tudi pri merjenju uspešnosti v športu. Na primer, če analiziramo košarkaške statistike, lahko uporabimo odstotke za primerjavo uspešnosti igralcev v različnih statističnih kategorijah.

Če košarkar v eni sezoni doseže 300 točk ob 600 poskusih metov na koš, bi lahko izračunali njegovo uspešnost kot odstotek:

300 / 600 x 100 = 50%

Torej je košarkar v tej sezoni dosegel 50% svojih poskusov metov na koš.

Obstaja še ogromno različnih možnosti, kjer lahko uporabljamo odstotke. Na začetku strani so enostavni kalkulatorji, ki vam pomagajo pri vsakodnevnem računanju. Upamo, da vam bodo prišli prav.
Preverite še druge pripomočke
cross